Regulamin obiektu

Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące w trakcie Pobytu na terenie ośrodka CAMPO RESORT w Zieleńcu

1. DEFINICJE
(a) Domek – odnosi się do każdego z domków położonych na terenie Obiektu, będącego przedmiotem Rezerwacji;
(b) Kod – ma znaczenie nadane w punkcie 4.6;
(c) My/Nasz – odnosi się do  PROPERTY & CAPITAL ADVISORS SP. Z O.O. , adres: ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław, NIP: 8971853896;
(d) Obiekt – odnosi się do ośrodka CAMPO RESORT, który znajduje się w Zieleńcu pod adresem: Zieleniec 96, 57-340 Duszniki Zdrój;
(e) Pobyt – oznacza okres Twojego pobytu w Domku zgodny z dokonaną Rezerwacją.
(f) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Pobytu w ośrodku CAMPO RESORT;
(g) Rezerwacja – oznacza rezerwację pobytu w jednym z naszych Domków, wykupioną i opłaconą online za pośrednictwem naszej Strony Internetowej bądź serwisu https://www.booking.com/hotel/pl/campo-resort.pl.html.
(h) Strona Internetowa – oznacza witrynę dostępną pod adresem: www.camporesort.pl;
(i) Ty/Twój – odnosi się do osoby, która dokonała rezerwacji i jest odpowiedzialna za grupę osób korzystającą wraz z nią z Rezerwacji;

2. DANE KONTAKTOWE
2.1 W każdej sprawie możesz skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 604 329 000 lub mailowo pod adresem: kontakt@camporesort.pl.

3. REZERWACJE
3.1 Domki udostępniamy na minimum 4 doby (z wyłączeniem ofert specjalnych).
3.2 Możesz przedłużyć swój Pobyt wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji Domku przez innych klientów.
3.3 Każdy Domek posiada maksymalną liczbę gości w domku bez względu na wiek, wskazaną na naszej Stronie Internetowej.
3.4 W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku bez naszej zgody, będziemy uprawnieni do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 500 zł za osobę/ dobę oraz do natychmiastowego zerwania umowy bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za Rezerwację.
3.5 Nie możesz bez naszej wiedzy udostępniać Domku innym osobom niż uwzględnione w Twojej Rezerwacji.
3.6 Dokonując Rezerwacji jako osoba, która wskazała swoje dane w trakcie Rezerwacji, ponosisz pełną odpowiedzialność za przebywające z Tobą w ramach Pobytu pozostałe osoby.
3.7 W ramach Pobytu nie zapewniamy dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu.
3.8 Nie ponosimy odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące w trakcie Twojego Pobytu, a dotyczące niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.
3.9 W trosce o bezpieczeństwo naszych gości, zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia Rezerwacji lub zameldowania osoby, która uprzednio naruszyła Regulamin lub dokonała zniszczenia na terenie naszego Obiektu.
3.10 Koszt Pobytu obejmuje:
(a) zakwaterowanie wraz użytkowaniem całego Domku,
(b) pościel, ręczniki,
(c) dostęp i korzystanie z mediów,
(d) parking,
(e) korzystanie z części rekreacyjnej Obiektu.

4. ODBIÓR DOMKÓW
4.1 Doba zaczyna się o godz. 16.00 (przyjazd), a kończy o godz. 10.00 (wyjazd). Musimy mieć czas na posprzątanie i przygotowanie Domków dla następnych gości.
4.2 Przyjazd po rozpoczęciu doby hotelowej lub wcześniejszy wyjazd (powody osobiste, trudności komunikacyjne itp.) nie ma wpływu na wysokość należnej opłaty za Rezerwację.
4.3 Płatności za cały pobyt dokonujesz online dokonując Rezerwacji. Na miejscu nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Opłata klimatyczna w wysokości 4.5 zł od osoby za każdą dobę, doliczana i pobierana jest podczas Rezerwacji.
4.4 W dniu rozpoczęcia Pobytu za pośrednictwem adresu mailowego, który wskazałeś podczas Rezerwacji przekażemy Ci kod umożliwiający otwarcie Domku („Kod”). Kod będzie działał wyłącznie w okresie Twojego Pobytu.
4.5 Każdy Domek na terenie naszego Obiektu posiada przy drzwiach wejściowych specjalny zamek wejściowy, otwierany za pomocą Kodu, o którym mowa powyżej. Drzwi wejściowe nie posiadają zamków na klucz.
4.6 W przypadku jakichkolwiek trudności z otwarciem Domku za pomocą Kodu, możesz skontaktować się z nami pod numerem telefonu wskazanym w punkcie 2.1.
4.7 Pamiętaj aby w trosce o bezpieczny pobyt nie udostępniać Kodu osobom trzecim.
4.8 Po przyjeździe prosimy o sprawdzanie Domku oraz zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń.
4.9 Brak zgłoszenia nam uwag w ciągu 4 godzin po odebraniu Domku oznacza, że nie masz zastrzeżeń a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie. Wszelkie szkody, usterki i braki, które nie zostaną nam niezwłocznie zgłoszone mogą zostać uznane za powstałe w trakcie Twojego Pobytu.
4.10 Wierzymy, że zadbasz o nasz Domek w trakcie swojego Pobytu, jednak w przypadku powstania szkód, jako osoba wynajmująca Domek jesteś odpowiedzialny finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie Pobytu. Wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostaną na Twój koszt. Wszelkie udokumentowane koszty zobowiązany będziesz zwrócić nam na pierwsze wezwanie w wyznaczonym terminie.

5. ZASADY POBYTU
5.1 Cisza nocna na terenie naszego Obiektu obowiązuje od godz. 22.00 do 06.00
5.2 Podczas ciszy nocnej zabrania się głośnego rozmawiania, krzyków i innych zachowań zakłócających spokój naszych pozostałych gości.
5.3 W sytuacji niezastosowania się do zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej, zmuszeni będziemy wezwać ochronę, która dokona interwencji oraz obciążyć Cię kosztami takiej interwencji.
5.4 Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie osoby zakłócające porządek na terenie Obiektu zostaną natychmiastowo wymeldowane, a tym samym zmuszone do opuszczenia Obiektu w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji żaden zwrot płatności za skrócony pobyt nie przysługuje.
5.5 W związku z ponoszeniem przez rodziców lub opiekunów odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań osób niepełnoletnich, prosimy o wzmożoną opiekę nad nimi.
5.6 W trakcie Pobytu każdorazowo opuszczając Domek, ze względów bezpieczeństwa pamiętaj aby wyłączyć telewizor, zakręcić krany, zgasić światło, sprawdzić zamkniecie drzwi, okien.
5.7 Nie możesz bez naszej uprzedniej zgody dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku.
5.8 W przypadku wystąpienia usterek technicznych w trakcie Pobytu, niezwłocznie nas o nich poinformuj, co umożliwi nam odpowiednią reakcję oraz działanie w celu ich usunięcia.
5.9 Zaproszenie na teren Obiektu gości innych niż osoby, których dotyczy Rezerwacja wymaga naszej zgody. Każdy gość z zewnątrz musi opuścić obiekt do godz. 23.00.
5.10 Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie Obiektu. Jest to parking niestrzeżony. Parking jest bezpłatny dla naszych gości.
5.11 Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu, za rzeczy i żywe zwierzęta w nim pozostawione w czasie pobytu zarówno na terenie Obiektu jak i w jego pobliżu.
5.12 W trosce o środowisko, na terenie naszego Obiektu obowiązuje segregacja śmieci. Pamiętaj, aby wszelkie odpady wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników na śmieci.
5.13 W Domkach nie zapewniamy sprzątania podczas trwania Pobytu.
5.14 Przed opuszczeniem domku prosimy, aby w Domkach pozostawić porządek oraz wyrzucić nieczystości do pojemnika na śmieci znajdującego się na terenie Obiektu oraz zamknąć Domek i zgłosić ewentualne szkody.
5.15 W przypadku, gdy stwierdzimy niezgłoszone szkody po Twoim pobycie, poniesiesz odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Domku.

6. WAŻNE INFORMACJE
6.1 W Zieleńcu znajdują się drogi, na których, gdy pokrywa je lód lub śnieg użycie łańcuchów śniegowych jest bezwzględnie wymagane. Pamiętaj aby wyposażyć się w nie przed podróżą.
6.2 Domki zostały wyposażone w dostęp do Internetu, w każdym domku znajdziesz instrukcję jak połączyć się z siecią WI-FI.
6.3 Ze względu na położenie Domków, w środku możesz mieć problemy z zasięgiem w swoim telefonie komórkowym. W każdym Domku znajdziesz instrukcję jak korzystać w swoim telefonie z połączeń za pośrednictwem dostępu do Internetu.

7. BEZPIECZEŃSTWO
7.1 Korzystający z Obiektu zobowiązujesz się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w Obiekcie podczas pobytu.
7.2 W przypadku jakiejkolwiek nagłej awarii lub zagrożenia bezpieczeństwa, zastrzegamy prawo wejścia do Domku przez naszego przedstawiciela w trakcie Twojego Pobytu.
7.3 Na zewnętrznej ścianie każdego Domku, w widocznym miejscu obok zamku na Kod, znajduje się główny wyłącznik prądu. W razie zagrożenia bezpieczeństwa, ryzyka pożaru bądź awarii urządzeń elektrycznych stwarzających zagrożenie możesz za jego pomocą odciąć prąd w Domku.
7.4 W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb i wykonywania innych czynności powodujących nieprzyjemne i uciążliwe zapachy.
7.5 Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
7.6 Grillowanie dopuszczalne jest wyłącznie w specjalnie wyznaczonym i przygotowany miejscu na terenie Obiektu, gdzie udostępniamy palenisko dla naszych gości.

8. POBYT ZWIERZĄT

8.1 Jeśli planując swój pobyt zamierzasz zabrać ze sobą swojego pupila, poinformuj nas o tym przed przyjazdem. Przebywanie zwierząt na terenie Obiektu dopuszczamy tylko po wcześniejszym dodaniu podczas rezerwacji opcji pobytu ze zwierzęciem i uiszczeniu opłaty.

8.2 Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 50 zł za dobę. Opłatę wykonasz razem z płatnością za Pobyt podczas składania Rezerwacji

8.3 W przypadku braku zgłoszenia Pobytu ze zwierzęciem możemy odmówić zakwaterowania i zwrotu płatności.

8.4 W Domkach mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. w szczególności możemy odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów ras uznawanych za agresywne (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).

8.4 Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia.

8.5 Zwierzę przebywające na terenie Obiektu nie może przeszkadzać pozostałym gościom. Prosimy o zadbanie, aby Twój pupil nie sprawiał hałasu w szczególności w nocy.

8.6 W przypadku powtarzających się kilkukrotnie skarg ze strony naszych gości, zastrzegamy sobie prawo do zobowiązania Cię do usunięcia zwierzęcia z Obiektu.

8.7 Jako właściciel odpowiadasz za czystość swojego pupila, w tym sprzątanie po nim – w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym cały Obiekt.

8.8 W przypadku wyrządzenia szkód przez pupila, zobowiązany będziesz do pokrycia wszelkich kosztów.

8.9 Zwierzę musi pozostawać pod Twoim nadzorem przez cały Pobyt na terenie Obiektu.

9. UBEZPIECZENIE
9.1 Cena naszych usług nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystasz na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (w tym szkody spowodowane na zdrowiu i majątku osoby trzeciej), kradzież, utratę bagaży w czasie całego Pobytu oraz inne zdarzenia nie ponosimy odpowiedzialności.
Sugerujemy odpowiednio zadbać o ubezpieczenie przed przyjazdem.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 7 stycznia 2023 r.

REZERWACJA

Chcesz dokonać rezerwacji?

lub zadzwoń

+48 604 329 000

Scroll to Top